Vooralsnog gaan alle lessen voor de volwassenen gewoon door, met daarbij in achtneming van alle veiligheidsregels. Hieronder nog een aantal belangrijke aandachtspunten: heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodaties ga direct…

Lees meer

1. Will my after-school activity still be continued? All after-school activities started in the week of 28 September will proceed. This also applies to the activities in the sports halls, gym’s and playgrounds. 2. My child has persistent cold symptoms / hay fever. Should he or she stay at home? If your child has hay…

Lees meer

1. Gaat mijn naschoolse activiteit nog door? Alle naschoolse activiteiten die in de week van 28 september 2020 zijn gestart gaan door. Dit geldt ook voor de activiteiten in de sporthallen, gymzalen en speeltuinen. 2.  Mijn kind heeft langdurig verkoudheidsklachten/ hooikoorts. Moet hij of zij dan thuisblijven? Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of…

Lees meer

1. Will my after-school activity still be continued? All after-school activities from March 16 to June 1 2020 are canceled. This also applies to the activities in the various neighborhood centers, sports halls, gym’s and playgrounds. 2. Do I get a refund for the lessons that have been canceled? No, due to the nature of…

Lees meer

Sporten is o.a. goed voor de fysieke en mentale gezondheid, maar ook voor de sociale ontwikkeling en het emotioneel welbevinden. Kies je niet voor een, maar voor meerdere sporten dan komen de volgende vijf voordelen aan het licht:

Lees meer